Blog

Blog by the artist Sanne Kabalt

Polderwolf, probleemwolf / Polderwolf, troublewolf

We noemen 'onze' wolf een polderwolf, omdat hij beland is in de polders van Groningen, out of all places. We noemen hem een probleemwolf, omdat hij zich zo vaak aan mensen laat zien. Gisteren heb ik de hele dag de huidige omgeving van de wolf verkend. Ik zie een verband tussen de polder en het probleem. De polderprobleemwolf heeft nergens om zich te verstoppen. 

We have called 'our' wolf a polderwolf, because he ended up in the polders of Groningen, out of all places. We call him a troublewolf, because he shows himself to people so often.  Yesterday I have been exploring the present area of the wolf. I see a connection between the polder and the trouble. The poldertroublewolf has nowhere to hide. 

Sanne Kabalt,  Groningen

Sanne Kabalt, Groningen

Sanne Kabalt,  Groningen

Sanne Kabalt, Groningen

Sanne Kabalt,  Groningen

Sanne Kabalt, Groningen

Sanne Kabalt