Blog

Blog by the artist Sanne Kabalt

Papa, daar loopt een wolf! / Dad, there goes a wolf!

De eerste waarnemer van de wolf in Nederland was een meisje van 5. Zij was het die uit het raam van haar vader's auto het dier herkende uit haar sprookjesboeken en tekenfilms. Ik zag een wolf in de schaduwen van mijn kamer als klein meisje, in een stapel kleren op een stoel. Hij stond altijd recht overeind op zijn achterpoten. Maar in tegenstelling tot bij dit Drentse meisje van 5 kreeg ik nooit gelijk. 

The first observer of the wolf in The Netherlands was a girl aged 5. She was the one who looked out of her father's car window and recognised this animal from her fairy tale books and animated movies. I saw a wolf in the shadows of my bedroom as a little girl, in a heap of clothes on a chair. He was always straight up on his hind legs. But contrary to this five year old girl from Drenthe, I was never right. 

Sanne Kabalt