Blog

Blog by the artist Sanne Kabalt

Angstloos / Fearless

Ik ben niet bang voor de wolf. 

Het overgrote deel van de Nederlanders lijkt geen angst te voelen voor de wolf. We zijn nuchter, we zijn de dreiging van wilde roofdieren niet gewend. Misschien woont de wolf op een plekje in ons hoofd waar de verhalen  altijd goed aflopen. 

De wolf is niet bang voor ons. 

De wolf is jong. Alles wat je over wolvengedrag leest spreekt hij tegen. Ze horen schuw te zijn, zich zelden te laten zien. Ze horen mensen te vrezen. Er wordt gezegd dat hij waarschijnlijk nog geen negatieve ervaringen met mensen heeft opgedaan. Misschien wonen mensen op een plekje in zijn hoofd waar wolven niet worden verdoofd, afgeschoten of aangereden. 

 

I am not afraid of the wolf. 

Most Dutchmen appear to feel no fear for the wolf. We are no-nonsense, we are not used to the threat of wild predators. Perhaps the wolf occupies a place in our minds where stories always end well. 

The wolf is not afraid of us. 

The wolf is young. Everything you read about wolf behaviour, he is contradicting. They are supposed to be shy, to seldom show themselves. They are supposed to fear humans. It is said that he probably has not head any negative experiences with humans yet. Perhaps humans occupy a place in his mind where wolves are not sedated, shot or hit by cars.